IPN skriftserie

Du er her: Forside -> Publikationer -> IPN skriftserie

Publikationer

IPN SkiftserieRapport ”Intern evaluering af IPN’s lektorportefølje”, IPN Skriftserie nr. 8, 2005

.................................................................................................................................................................


Rapport ”Lektorporteføljeprojekt”, IPN Skriftserie nr. 7, 2005

.................................................................................................................................................................


Koncept ”Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i diplominge-niøruddannelserne”, IPN Skriftserie nr. 6, 2006

.................................................................................................................................................................


Rapport ”Formativ evaluering. Kvalitetsudvikling af læring og undervisning via selvevaluering”, IPN Skriftserie nr. 4, 2005

.................................................................................................................................................................


Rapport: ”Uddannelse til en verden i opbrud. En fortælling om innovation, personlig kompeten-ceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen ved Handels- & Ingeniørhøjskolen i Herning”, IPN Skriftserie nr. 3, 2004

..................................................................................................................................................................

Rapport: ”Praktikken i diplomingeniøruddannelsen - spændingsfeltet mellem uddannelse og arbejde”, IPN Skriftserie nr. 2, 2004