Vision, formål og mål

Du er her: Forside -> Om IUPN -> Vision, formål og mål

Om IUPN

Vision, formål og mål


Vores vision

..............................................................................................................................................


Det er IUPN’s vision, at de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner uddanner ingeniører, som gennem deres uddannelse får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale. IUPN ønsker at bidrage til at fremtidens ingeniører erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til, at tage ansvar og gøre en forskel i håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer på det regionale, nationale og globale niveau, såvel hvad angår teknologiske som ressourcemæssige, klimamæssige, sociale og økonomiske udfordringer.


Det er tilmed IUPN´s vision at bidrage til, at de danske ingeniøruddannelser fastholder sin førende position i verden ved fortsat at fokusere på uddannelsesudvikling og sikrer de fremtidlige dimittenders evner til at imødekomme de krav en hurtig foranderlig verden stiller til nye job og teknologier.

Netværkets formål

..............................................................................................................................................


Det overordnede formål for IUPN er at bidrage til kontinuerlig kvalitetsudvikling af undervisning og læring i danske ingeniøruddannelser.


Med udgangspunkt i de samfundsmæssige udfordringer udvikles undervisernes pædagogiske og didaktiske kompetencer med særlig fokus på fremtidens ingeniøruddannelserne.


Udviklingen foregår gennem netværksaktiviteter med fælles refleksion, vidensdeling og udvikling på tværs af de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner om undervisningspraksis med udgangspunkt i en ingeniøruddannelsesspecifik didaktik og pædagogik.


De specifikke mål for IUPN er at

..............................................................................................................................................


  1. udvikle motiverende tilbud, på tværs af institutionerne, om pædagogisk kompetenceudvikling for både nye og erfarne undervisere, baseret på nyeste forskningsmæssige viden indenfor områderne læring, undervisning og uddannelse, som et supplement til institutionsbaserede tilbud.
  2. facilitere vidensdeling på tværs af institutioner indenfor det pædagogiske og didaktiske felt, såvel som indenfor aktuelle fokusområder.

..............................................................................................................................................