Undervisernetværk

Du er her: Forside -> Aktiviteter -> Undervisernetværk

Aktiviteter

Undervisernetværk


IUPN har tre netværksgrupper i forbindelse med vores fokusområder: innovation, bæredygtighed og internationalisering. Ved at indgå i en af netværksgrupperne får du mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger fra andre uddannelsesinstitutioner og udvikle dig både fagligt og personligt.


Hvis du gerne vil komme med i netværksgrupperne eller har forslag til emner til nye netværksgrupper, skriv til iupn@iupn.dk.


De tre netværksgrupper fokuserer på de følgende emner:Innovation

..........................................................................................................................................................................


Netværksholder: Hanne Løje, Danmarks Tekniske Universitet, halo@dtu.dk


Der er behov for nytænkning, opfindsomhed og kreativitet på alle niveauer i samfundet, og der er behov for at gennemføre et brud med de lineære arbejds- og læringsprocesser. Her bør ingeniøruddannelserne gå i front med fokus og indsatser på innovationsområdet. Der er brug for ingeniører, der kan identificere ikke før sete behov og problemer, formulere ideer til at imødekomme disse og implementere og efterprøve ideerne – altså som fungerer innovativt. Efter de seneste års spekulationer om hvorfor man skal arbejde innovativt og entreprenant og anvende kreative processer i uddannelserne og professionerne, er diskussionen nu: Hvordan gør man så det?


DNA’et i innovation er til stadighed at stille spørgsmål ved det der er, forandring er en tilstand og radikalt nyt oftest skabes i tværfaglige fællesskaber. Udfordringerne ligger ligeledes i den antagelse at kun omkring 10 % af alle ideer viser sig at være bæredygtige og bør føre til virkeliggørelse. Derfor skal der fremmes et mindset for risikovillighed og glæden ved at fejle. Dialog med brugere og interessenter giver fornyet indsigt og itterative arbejdsprocesser og villighed til at ”kill your darlings”, sikrer at kun det bedste får lov at leve videre.


Hvorledes får dette mindset plads i en undervisningskultur hvor den enkelte bliver målt og vejet med pensum, læringsmål, eksamen og karaktergivning? I en nul-fejls-kultur hvor det ”rigtige svar” søges og succes måles i synlige resultater?


Er vores uddannelses system gearet til dette eller skal vi se på innovation og entrepreneurship i uddannelses sammenhæng helt anderledes?


 

Bæredygtighed

..........................................................................................................................................................................


Netværksholder: Der er pt. ingen tovholder for netværksgruppen.


Når der er fundet en ny tovholder til netværket defineres rammerne for gruppens arbejde i samarbejde med IUPN


 


Internationalisering

..........................................................................................................................................................................


Netværksholder: Der er pt. ingen tovholder for netværksgruppen.


Når der er fundet en ny tovholder til netværket defineres rammerne for gruppens arbejde i samarbejde med IUPN