Aktiviteter

Du er her: Forside -> Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter


IUPN samarbejder om lokale, nationale og internationale arrangementer, så som konferencer, seminarer, workshops og lignende muligheder for bredt baseret erfaringsudveksling indenfor relevante uddannelsesområder. Netværket afholder minimum et større nationalt arrangement om året.


IUPN faciliteter erfaringsudveksling, såvel pædagogisk som fagligt, mellem ingeniøruddannelsesinstitutionerne på alle relevante niveauer, både i forbindelse med ovennævnte arrangementer og gennem etablering af erfa-grupper på tværs af institutionerne.


Vi udarbejder kataloger over "best practise" eksempler på undervisningstiltag indenfor fokusområderne mhp. gensidig inspiration.


Netværket deltager også i fælles projekter om relevante emner, der sigter på kvalitetsudvikling og udvikling af den pædagogiske praksis indenfor ingeniøruddannelserne.