Publikationer

Du er her: Forside -> Publikationer

Publikationer

Publikationer


Her kan du finde publikationer inden for IUPN’s arbejdsområder. Publikationerne er udgivet af uddannelsesinstitutionerne bag IUPN netværket.


Rapport om internationalisering af ingeniøruddannelserne (2009)

...........................................................................................................................................................


IUPN har afsluttet sit fælles projekt om internationalisering af ingeniøruddannelserne. Fokusområdet er, hvordan rammer for undervisningen i ingeniøruddannelserne kan være med til at fremme den interkulturelle kompetenceudvikling imellem udenlandske og danske studerende. Læs rapporten her.


Kursuskoncept til engelsk/pædagogikkursus for undervisere (2009)

...........................................................................................................................................................


På kurset træner deltagerne primært deres mundtlige kommunikation på engelsk med i udgangs-punkt i konkrete undervisningssituationer. Læs konceptet her.


Artikel om undervisning på engelsk på ingeniøruddannelser i Danmark - Erfaringer fra kursusforløb (2009)

...........................................................................................................................................................


LearningLab DTU har i samarbejde med Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen i Ballerup udviklet et kursuskoncept målrettet undervisere på ingeniøruddannelser, som underviser på engelsk. Kurset er et produkt af udviklingsprojektet ”Undervisning på engelsk på ingeniøruddannelser i Danmark” støttet med midler fra ELU, Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede. Læs artikel om konceptet her.


Projektrapport om rekruttering af flere kvinder til ingeniøruddannelserne (2009)

...........................................................................................................................................................


”Ingeniør - osse for kvinder” er et projekt, som IUPN udviklede på for at vække kvinders interesse for ingeniøruddannelse. Læs mere her.