Vision, formål og mål

Du er her: Forside -> Om IUPN -> Vision, formål og mål

Vision, formål og mål


Vores vision

..............................................................................................................................................


Det er IUPN’s vision, at de danske ingeniøruddannelsesinstitutioner uddanner ingeniører, som gennem deres uddannelse får mulighed for at udvikle deres fulde potentiale, og således erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer, der sætter dem i stand til, at tage ansvar og gøre en forskel i håndteringen af de store samfundsmæssige udfordringer på det nationale, regionale og globale niveau, såvel hvad angår teknologiske som hvad angår økologiske, sociale og økonomiske udfordringer.

Netværkets formål

..............................................................................................................................................


Det overordnede formål for IUPN er at bidrage til kontinuerlig kvalitetsudvikling af undervisning og læring i dansk ingeniøruddannelse gennem udvikling af undervisernes kompetencer, såvel pædagogiske kompetencer som kompetencer indenfor tværfaglige undervisningsforløb, som måtte udspringe af de samfundsmæssige udfordringer og indenfor de særlige fokusområder, som er nævnt nedenfor:

 

• Internationalisering af uddannelser og samfund samt den danske ingeniørs rolle i en global kontekst.


• Bæredygtighed, såvel indenfor klima og økologi som indenfor økonomiske og sociale forhold.


• Innovation, entreprenørskab og intraprenørskab.


De specifikke mål for IUPN er at

..............................................................................................................................................


• udvikle nyskabende og motiverende tilbud, på tværs af institutionerne, om pædagogisk kompetenceudvikling for både nye og erfarne undervisere, baseret på nyeste forskningsmæssige viden indenfor områderne læring, undervisning og uddannelse, som et supplement til institutionsbaserede tilbud.


• facilitere udvikling af undervisningskompetencer indenfor tværfaglige områder, som knytter sig til de samfundsmæssige udfordringer nævnt i visionen og indenfor de særlige fokusområder.


• facilitere vidensdeling på tværs af institutioner indenfor pædagogiske områder, såvel som indenfor de særlige fokusområder.

..............................................................................................................................................


IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk -  iupn@iupn.dk