Undervisernetværk

Du er her: Forside -> Aktiviteter -> Undervisernetværk

Undervisernetværk


IUPN har tre netværksgrupper i forbindelse med vores fokusområder: innovation, bæredygtighed og internationalisering. Ved at indgå i en af netværksgrupperne får du mulighed for at udveksle erfaringer med kolleger fra andre uddannelsesinstitutioner og udvikle dig både fagligt og personligt.


Hvis du gerne vil komme med i netværksgrupperne eller har forslag til emner til nye netværksgrupper, skriv til iupn@iupn.dk.


De tre netværksgrupper fokuserer på de følgende emner:Innovation

.............................................................................................................................................................................................


Netværksholder: Mai-Mai Ulrich, adjunkt og studieleder proces og innovation, Danmarks Tekniske Universitet, maul@dtu.dk


Der er behov for nytænkning, opfindsomhed og kreativitet på alle niveauer i samfundet, og der er behov for at gennemføre et brud med de lineære arbejds- og læringsprocesser. Her bør ingeniøruddannelserne gå i front med fokus og indsatser på innovationsområdet. Der er brug for ingeniører, der kan identificere ikke før sete behov og problemer, formulere ideer til at imødekomme disse og implementere og efterprøve ideerne – altså som fungerer innovativt. Efter de seneste års spekulationer om hvorfor man skal arbejde innovativt og entreprenant og anvende kreative processer i uddannelserne og professionerne, er diskussionen nu: Hvordan gør man så det?


DNA’et i innovation er til stadighed at stille spørgsmål ved det der er, forandring er en tilstand og radikalt nyt oftest skabes i tværfaglige fællesskaber. Udfordringerne ligger ligeledes i den antagelse at kun omkring 10 % af alle ideer viser sig at være bæredygtige og bør føre til virkeliggørelse. Derfor skal der fremmes et mindset for risikovillighed og glæden ved at fejle. Dialog med brugere og interessenter giver fornyet indsigt og itterative arbejdsprocesser og villighed til at ”kill your darlings”, sikrer at kun det bedste får lov at leve videre.


Hvorledes får dette mindset plads i en undervisningskultur hvor den enkelte bliver målt og vejet med pensum, læringsmål, eksamen og karaktergivning? I en nul-fejls-kultur hvor det ”rigtige svar” søges og succes måles i synlige resultater?


Er vores uddannelses system gearet til dette eller skal vi se på innovation og entrepreneurship i uddannelses sammenhæng helt anderledes?


 

Bæredygtighed

.............................................................................................................................................................................................


Netværksholder: Ulrik Jørgensen, professor og centerleder, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet, uljo@plan.aau.dk


Bæredygtighed er vel nok det mest dominerende begreb i den aktuelle diskussion om udfordringer, der bør påvirke ingeniøruddannelserne ved siden af diskussionen om innovation og entreprenørskab i disse år. Der bliver i den sammenhæng talt om, at fremme af en bæredygtig udvikling er en udfordring, der bør påvirke alle typer af ingeniøruddannelse. Herved har bæredygtighed overtaget den rolle, som ingeniørens samfundsmæssige opgaver og ansvar tidligere har indtaget i diskussionen om at udbygge uddannelsen af kommende ingeniører med en bredere faglighed en den teknisk-naturvidenskabelige. Udfordringen for lærere og planlæggere af ingeniøruddannelser er, hvordan denne udfordring skal tolkes og oversættes til konkret undervisning. Skal der tilføjes nye faglige elementer? Understøtter dette også et krav om mere projektarbejde med realistiske problemstillinger? Er der nogen uddannelser, der blot kan tilføje ordet 'bæredygtig' fordi deres tekniske indhold svarer på denne udfordring? Kræver dette en ny forståelse og vurdering af de problemer, som ingeniører skal arbejde med? Kan bæredygtighed måles i en universel metrik eller er det en udfordring, der vil udvikle sig og forandres over tid og afhængigt af opgaven?


 


Internationalisering

.............................................................................................................................................................................................


Netværksholder: Torsten Ulsig, lektor, Teknisk-Merkantil Højskole, VIA, tu@viauc.dk


Internationalisering i erhvervslivet og på jobmarkedet og dermed af ingeniøruddannelserne stiller krav til både studerende og undervisere. Internationale studerende møder en dansk undervisningsvirkelighed, der er væsentligt forskellig fra den, de kender hjemmefra og danske studerende der tager ud og bliver internationale studerende møder en ligeså anderledes virkelighed på udenlandske universiteter. Disse forskelligheder skal vi som undervisere på ingeniøruddannelserne være bevidste om og tage højde for i vores pædagogiske praksis. Netværket vil indledningsvis diskutere og samle deltagernes erfaringer med undervisnings- og læringssituationer i det internationale undervisningsmiljø.

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk -  iupn@iupn.dk