IPN-Nyt

IPN-nyt kollage

 

ipn udgiver tidsskriftet ipn-nyt, der udkom to gange årligt.

 

Tidsskriftet informerer om kurser og projekter og indeholder artikler om pædagogik og didaktik med

særligt henblik på den pædagogiske praksis på ingeniøruddannelserne.

 

Det sidste ipn-nyt udkom i 2006.

 

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk - iupn@iupn.dk