IPN skriftserie

Du er her: Forside -> Publikationer -> IPN skriftserie

Publikationer

IPN Skiftserie

 

Rapport: PhD Supervision at Faculty of Engineering, Science and Medicine, Aalborg University. Kolmos, Anette; Kofoed, Lise B.; Du, Xiangyun; Lassen, Astrid Heidemann, Aalborg Universitet, 2007

.................................................................................................................................................................................

Delrapport 2: ”Individuel og gruppebaseret projekteksamen sommer 2006 og 2007 ved Fakul-tet for Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab”. Kolmos, Anette; Holgaard, Jette Egelund, Aal-borg Universitet, 2007

.................................................................................................................................................................................

Delrapport 1: ”Sammenligning af gruppebaseret og individuel eksamen sommer 2006 ved Fakultet for Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskab”. Kolmos, Anette; Holgaard, Jette Egelund, Aalborg Universitet, 2007

.................................................................................................................................................................................

Rapport ”Intern evaluering af IPN’s lektorportefølje”, IPN Skriftserie nr. 8, 2005

.................................................................................................................................................................................

Rapport ”Lektorporteføljeprojekt”, IPN Skriftserie nr. 7, 2005

.................................................................................................................................................................................

Koncept ”Hvordan uddanner vi kompetente ingeniører? Kompetencebeskrivelser i diplominge-niøruddannelserne”, IPN Skriftserie nr. 6, 2006

.................................................................................................................................................................................

Rapport ”Formativ evaluering. Kvalitetsudvikling af læring og undervisning via selvevaluering”, IPN Skriftserie nr. 4, 2005

.................................................................................................................................................................................

Rapport: ”Uddannelse til en verden i opbrud. En fortælling om innovation, personlig kompeten-ceudvikling og pædagogik ved Business Development Engineer-uddannelsen ved Handels- & Ingeniørhøjskolen i Herning”, IPN Skriftserie nr. 3, 2004

.................................................................................................................................................................................

Rapport: ”Praktikken i diplomingeniøruddannelsen - spændingsfeltet mellem uddannelse og arbejde”, IPN Skriftserie nr. 2, 2004

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk - iupn@iupn.dk