Publikationer

Du er her: Forside -> Publikationer

Publikationer

 

Her kan du finde publikationer inden for IUPN’s arbejdsområder. Publikationerne er udgivet af uddannelsesinstitutionerne bag IUPN netværket.

 

Rapport om internationalisering af ingeniøruddannelserne (2009)

...........................................................................................................................................................

 

IUPN har afsluttet sit fælles projekt om internationalisering af ingeniøruddannelserne. Fokusområdet er, hvordan rammer for undervisningen i ingeniøruddannelserne kan være med til at fremme den interkulturelle kompetenceudvikling imellem udenlandske og danske studerende. Læs rapporten her.

 

Kursuskoncept til engelsk/pædagogikkursus for undervisere (2009)

...........................................................................................................................................................

 

På kurset træner deltagerne primært deres mundtlige kommunikation på engelsk med i udgangs-punkt i konkrete undervisningssituationer. Læs konceptet her.

 

Artikel om undervisning på engelsk på ingeniøruddannelser i Danmark - Erfaringer fra kursusforløb (2009)

...........................................................................................................................................................

 

LearningLab DTU har i samarbejde med Aalborg Universitet og Ingeniørhøjskolen i Ballerup udviklet et kursuskoncept målrettet undervisere på ingeniøruddannelser, som underviser på engelsk. Kurset er et produkt af udviklingsprojektet ”Undervisning på engelsk på ingeniøruddannelser i Danmark” støttet med midler fra ELU, Efteruddannelsesudvalget for Længerevarende Uddannede. Læs artikel om konceptet her.

 

Projektrapport om rekruttering af flere kvinder til ingeniøruddannelserne (2009)

...........................................................................................................................................................

 

”Ingeniør - osse for kvinder” er et projekt, som IUPN udviklede på for at vække kvinders interesse for ingeniøruddannelse. Læs mere her.

 

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk - iupn@iupn.dk